Безплатна доставка

0700 800 34

Обявление за тръжна процедура с публична покана

15.08.2017

   

 

 

 

 

Тръжна документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет:

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирания софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието".

Обособена позиция 1: Хардуер за баркодиране:

1. Индустриално мобилно устройство с баркод скенер - 5 бр.;

2. Етикетен принтер - 3 бр.;

3. Устройство за безжичен достъп (access point) - 3 бр.

Обособена позиция 2: Необходим хардуер за инсталация на ERP системата:

1. Сървър - 1 бр.;

2. Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) - 1 бр.;

3. Мрежов комутатор - 1 бр.;

4. Устройство за архивиране - 1 бр.;

Обособена позиция 3: Необходим специализиран софтуер за инсталация на ERP системата:

1. Сървърна операционна система - 1 бр.;

2. Архивиращ софтуер - 1 бр.

Определен е краен срок за подаване на оферти - до 23:59 ч. на 23.08.2017 г.

Тръжна документация (част 1)

Тръжна документация (част 2)

Тръжна документация (част 3) 

« Назад

Сподели
© Developed by CommerceLab