Безплатна доставка

0700 800 34

Новини

15.08.2017

Обявление за тръжна процедура с публична покана

Тръжна документация за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет:

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, допринасящи за въвеждане на ИКТ базирания софтуер за управление на бизнес процесите в предприятието".

Повече
© Developed by CommerceLab